Zaključeni

Investicijsko vzdrževanje cest – preplastitev

Vzdrževanje cest v občini Gorenja vas – Poljane v vrednosti cca. 470.000,00 EUR.

Novogradnja vodovoda na Štefanji gori

Na Štefanji vodi smo zgradili nov 50 m3 vodohran in objekt za pripravo pitne vode, skupaj z novim cevovodom in hišnimi priključki. Dela so obsegala gradbeno-obrtniška dela ter strojne in elektro instalacije. Vrednost posla je bila približno 800.000 EUR.

Rekonstrukcijska in obnovitvena dela na območju BPT Tržič

Izvedena dela obsegajo rekonstrukcijo ceste in dela parkirišča in izgradnjo novega mostu preko derivacijskega kanala mHE BPT.