Gradnja infrastrukture

Visoke gradnje

Gradimo infrastrukturne objekte (vodohrani, premostitveni objekti) in geotehnične objekte (armiranobetonske, kamnite podporne in oporne konstrukcije).

Ponujamo tudi gradnjo stanovanjskih, poslovnih in športnih objektov. Razpolagamo z lastnim opažnim sistemom proizvajalca DOKA ter tesarsko in armiraško ekipo.

Nizke gradnje

Izvajamo vsa gradbena dela in celovito izgradnjo komunalnih omrežij (kanalizacija, vodovod, elektro, telekomunikacije) s spremljajočimi montažnimi deli. Gradimo kanalizacijske in vodovodne jaške, ponikovalna polja, izvajamo gradbena in montažna dela za vzpostavitev črpališč, polagamo cevi in jih spajamo z obločnim varjenjem.

Gradimo in obnavljamo ceste, kolesarske poti, rekonstruiramo križišča, krožišča in ostale objekte prometne infrastrukture.

Reciklažni center

Imamo lastni recikažni center, kjer predelujemo izkopane materiale, beton in ostalo, tako da ga ločujemo, meljemo in sejemo, da je primeren za ponovno uporabo v nasipih, za posteljico, obsipne material in podobno.