Izgradnja kanalizacije v naseljih Pšata, Poženik in Šmartno

12. avgusta 2020|

V občini Cerklje na Gorenjskem gradimo kanalizacijo skupaj z ostalo komunalno infrastrukturo, ki obsega izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije,vodovoda, javne razsvetljave ter rekonstrukcijo ceste. Vrednost posla znaša cca. 1.300.000,00 EUR

Galerija