Izgradnja kolesarske infrastrukture – Kranj

28. avgusta 2020|

V Kranju smo nadgradili kolesarsko infrastrukturo in s tem naredili korak naprej v razvoju trajnostne urbane mobilnosti in ustvarjanju nizkoogljične, okolju prijazne družbe. Gradnja obsega kolesarske povezave, površine za pešce, razširitev javne razsvetljave, odvodnjavanje meteornih voda in izgradnja centra trajnostne mobilnosti. Vrednost projekta je znašala cca. 850.000,00 EUR.

Galerija