Zaključeni

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE – Kranj, Bitnje, Žabnica, Kokrica – Sklop 3

V občini Kranj smo gradili kanalizacijo in ostalo komunalno infrastrukturo. Vrednost posla je bila približno 3.600.000,00 EUR.

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE – Kranj, Bitnje

Vrednost posla 3.700.000,00 EUR

Lokalna cesta LC 401023 Zapreval – Poljane, sanacija ceste na odseku od km 5+500 do km 6+930

Sanacija ceste v občini Gorenja vas – Poljane v vrednosti cca. 300.000,00 EUR.