Zaključeni

Izgradnja komunalne infrastrukture na območju še-32

V občini Šenčur gradimo komunalno in energetsko infrastrukturo, ki obsega cestno omrežje, kanalizacijo, vodovodno in plinovodno omrežje, javno razsvetljavo ter ureditev javnih zelenih površin. Projekt izvajamo skupaj s pogodbenim partnerjem Gorenjsko gradbeno družbo d.d. v vrednosti cca. 560.000,00 EUR

Odsek vodovoda na območju pod Plevno v Škofji Loki

V občini Škofja Loka gradimo 311m dolg odsek vodovoda na območju pod Plevno. Vrednost projekta znaša približno 145.430 EUR.

Gradbena dela in zunanja ureditev trgovskega objekta DM Šenčur

Občina Šenčur bo bogatejša za nov trgovski objekt DM v skupni velikosti cca. 540m2. Vrednost posla znaša približno 150.000 EUR.