Projekti

Izvedba objektov za prečkanje Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper 5. marca 2021

Kot podizvajalec podjetja Ekorel izvajamo dela za premostitev doline potoka Glinščice v okviru gradnje drugega tira Divača-Koper. Naročnik je družba 2TDK, ki je s konzorcijem družb Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel podpisala pogodbo v v vrednosti 8,5 milijona evrov. 

Izgradnja kanalizacije v naseljih Pšata, Poženik in Šmartno 29. oktobra 2020

V občini Cerklje na Gorenjskem gradimo kanalizacijo skupaj z ostalo komunalno infrastrukturo, ki obsega izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije,vodovoda, javne razsvetljave ter rekonstrukcijo ceste. Vrednost posla znaša cca. 1.300.000,00 EUR

Rekonstrukcija ceste Kranjska cesta – Kranj vzhod 28. oktobra 2020

S partnerjem Gorenjsko gradbeno družbo izvajamo v občini Šenčur rekonstrukcijo občinske ceste Kranj vzhod – Šenčur LC 390141 in sicer od krožišča do začetka naselja Šenčur. Dolžina odseka meri 895 metrov. V sklopu rekonstrukcije se gradijo tudi hodniki za pešce in kolesarska steza. Urejena bo tudi javna razsetljava in počivačišče za kolesarje.