Izgradnja komunalne infrastrukture na območju še-32

8. septembra 2020|

V občini Šenčur gradimo komunalno in energetsko infrastrukturo, ki obsega cestno omrežje, kanalizacijo, vodovodno in plinovodno omrežje, javno razsvetljavo ter ureditev javnih zelenih površin. Projekt izvajamo skupaj s pogodbenim partnerjem Gorenjsko gradbeno družbo d.d. v vrednosti cca. 560.000,00 EUR

Galerija