Komunalna ureditev naselij Trboje in Žerjavka

7. marca 2019|Tukaj vpišite dodaten tekst

V Trbojah in Žerjavki, za naročnik Občino Šenčur, gradimo novo komunalno infrastrukturo (fekalno kanalizacijo, vodovod, javno razsvetljavo) na območju celotnega naselja. Vrednost del znaša približno 5.400.0000 EUR.