V teku

Izgradnja kolesarske infrastrukture Kranj

Gradnja kolesarskih povezav na večjem območju Mestne občine Kranj. Dela obsegajo izkope, izvedbo zgornjega in spodnjega ustroja, polaganje robnikov in asfaltiranje. Vrednost posla je približno 1 milijon EUR.

Komunalna ureditev naselij Trboje in Žerjavka

V Trbojah in Žerjavki, za naročnik Občino Šenčur, gradimo novo komunalno infrastrukturo (fekalno kanalizacijo, vodovod, javno razsvetljavo) na območju celotnega naselja. Vrednost del znaša približno 5.400.0000 EUR.