V teku

Izgradnja kanalizacije Cerklje in ostale komunalne infrastrukture

Gre za gradnjo komunalne infrastrukture na območju Cerkelj po Slovenski cesti in Krvavški cesti, kjer tudi obnavljamo in dograjujemo odvodnjavanje in hodnik za pešce. Naročnik je Občina Cerklje na Gorenjskem. Dela izvajamo skupaj s pogodbenim partnerjem Gorenjsko gradbeno družbo d.d.. Vrednost posla je 2.300.000 EUR.

Izgradnja sekundarne opreme fekalne kanalizacije Brdo-Kokrica

Dopolni vsebino

Izgradnja kanalizacije Zalog in ostale komunalne infrastrukture

Skupaj s pogodbenim partnerjem Gorenjsko gradbeno družbo d.d. gradimo kanalizacijo in vodovod na območju naselja Zalog pri Cerkljah. Vrednost posla je 2.800.000 EUR.