Širitev industrijske cone Impol, izgradnja zahodne obvoznice v mestu Slovenska Bistrica

15. aprila 2019|

V Slovenski Bistrici smo zgradili I. fazo zahodne obvoznice od križišča K5 (s Kajuhovo ulico, štirikrako kanalizirano križišče s posebnimi pasovi za zavijanje levo) do križišča K8 (krožno križišče na Partizanski ulici). Dela so obsegala novogradnjo ceste, dveh krožišč, kompletne komunalne infrastrukture in protihrupne ograje. Vrednost posla je bila cca. 1 mio EUR.

Galerija