Projekti

Rekonstrukcija brvi v Brodeh – Škofja Loka 24. oktobra 2020

V Škofji Loki poteka rekonstrukcija brvi v Brodeh, ki je v poplavah leta 2014 bila močno poškodovana. Nova, trajnejše zasnovana brv bo imela jekleno konstrukcijo s hrastovimi podnicami in ograjnimi elementi. V sklopu del bo potekala tudi ureditev občinske kolesarske poti, ki bo potekala po novi brvi.

Nadomestna gradnja dveh mostov – most čez Podlipščico (LJ0130) in most čez Lahovko (LJ0131) 25. septembra 2020

V občini Vrhnika smo kot podizvajalci zgradili mostova čez Podlipščico (12 km) in Lahovko (13 km) v skupni vrednosti cca. 560.000,00 EUR. Dela so obsegala tudi rekonstrukcijo obstoječe ceste. Projekt bo s premostitvijo potoka Lahkova z regionalno cesto Vrhnika – Velika Ligojna omogočil učinkovitejšo prometno vpetost občine.

Komunalna ureditev naselij Prebačevo in Voklo 15. septembra 2020

Na območju naselja Voklo bodo zgrajeni odseki kanalizacije z navezavo na obstoječo infraskrukturo, ki je speljano do čistilne naprave v Trbojah. Projekt bo zagotovil možnost priključitve na fekalno kanalizacijo cca. 130 stanovanjskim in 10 poslovnim objektom. Predvidena dolžina kanalov je 3269m.