Komunalna ureditev naselij Prebačevo in Voklo

15. septembra 2020|

Na območju naselja Voklo bodo zgrajeni odseki kanalizacije z navezavo na obstoječo infraskrukturo, ki je speljano do čistilne naprave v Trbojah. Projekt bo zagotovil možnost priključitve na fekalno kanalizacijo cca. 130 stanovanjskim in 10 poslovnim objektom. Predvidena dolžina kanalov je 3269m.

Galerija