Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE – Kranj, Bitnje

15. aprila 2019|