Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE – Kranj, Bitnje, Žabnica, Kokrica – Sklop 3

15. aprila 2019|

V občini Kranj smo gradili kanalizacijo in ostalo komunalno infrastrukturo. Vrednost posla je bila približno 3.600.000,00 EUR.